Om oss

Fatou Lusi

Grundvärderingar

Fatous Passion AB är ett familjeföretag som startade 2017 och som till största delen drivs av Fatou Lusi. Fatous Passion AB står för lika värde för alla människor, men vi är också medvetna om att världen inte är lika för alla. Vi vill lyfta det unika med varje person och hylla det som inte är main stream. Vi vill erbjuda produkter som inte finns lättillgängliga.

Det är viktigt för oss med representation, särskilt som vår familj är en mix av mycket. Vi vill hylla de ursprung, nutid, historia och personligheter som finns representerade i vår familj. Vi är noga när vi väljer namn på produkter, råvaror, förpackningar, representanter och modeller för företaget och ser hellre att en person har något speciellt, står upp för något, än att personen är ”modell-vacker” enligt normen i vanlig mening.

Vi försöker lyfta våra ursprung som innefattar bland annat: Gambia, Sápmi, Sierra Leone och Sverige. Ibland lyfter vi även andra närståendes ursprung för att framhäva representation. Vi vill försöka stå för en bredare representation och hylla de delar som varit av stor vikt och glädje i våra liv, samtidigt som vi givetvis vill undvika exotifiering och appropriering, vilket ibland kan vara en hårfin gräns. Vi vill verkligen lyfta fram det positiva olika länder, kulturer och traditioner berikat våra liv med. Vi vill ge en bredare representation på ett positivt men också respektfullt vis.

Råvarorna

Vi skulle gärna ta in råvarorna direkt från länder där de utvinns, tyvärr tillåter inte regler runt hår- och hudvård i EU och Sverige oss att göra det på det sätt vi skulle önska. I stället försöker vi vara noga med att köpa in våra råvaror från leverantörer i Sverige som har ett mer långsiktigt perspektiv, eller fair trade och som enligt EU:s lagar har godkända råvaror. Vi väljer alltid ekologiska alternativ när det finns och vårt mål är att samtliga hår- och hudvårdsprodukter ska vara ekologiska i den mån det är möjligt. Vi köper inte in det billigaste möjliga, om det finns bättre alternativ, även om priset är högre. Vi vill att våra råvaror ska hålla hög kvalitet och att det ska kännas i produkterna.

Lagar och Regler

Samtliga av våra hår- och hudvårdsprodukter är handgjorda med mycket kärlek och noggrannhet. Vi följer god tillverkningssed i hanteringen och tillverkningen av hår- och hudvård. Samtliga hår- och hudvårdsprodukter är certifierade och godkända enligt EU:s och Sveriges lagar och regler. Vi är stolta över de produkter vi kan erbjuda.

Varför kom Fatous Passion till

Fatou Lusi startade Fatous Passion mest av en slump, när hon ville skapa bättre och mer naturlig hår- och hudvård för sina fyra afrosamiska barn, utan onödiga tillsatser och kemikalier. Efter ”goda råd” från närstående under många år, där barnens hår skadades mer än vårdades, insåg hon att det finns skonsammare och bättre sätt att vårda hår och hud. Hon ville försöka ställa tillrätta det som blivit mindre bra. ”When you know better – you do better”. När hon provat ut sina produkter ville hon dela med sig till andra, så de skulle slippa göra samma misstag på sina barn. Efter att ha tagit hand om sina fyra barns hår och hud i ca 10-15 års tid/per barn, blev det sammantaget en ganska lång tid av erfarenheter av texturerat hår (s.k. ”afrohår”). Samtliga produkter är dock utprovade och skapade för att funka för personer med olika hudfärger och hårstrukturer. Alla i familjen och de flesta i vänkretsen använder samtliga produkter, även om alla förstås hittat sina egna favoriter. Vi vill gärna uppmuntra och inspirera till naturlig hud- och hårvård, samt stärka självkänslan över sitt välbefinnande för barn, ungdomar och vuxna.

Stöd, Råd och Vägledning

Ingen är fullkomlig och alla behöver stöd, råd, hjälp och vägledning i det vi gör och därför vill vi rikta ett särskilt stort TACK för stöd och hjälp och rådgivning angående företagande, företagsform, ekonomi, uppmuntran och många andra frågor och råd vi fått från Liza Löfström som driver Urban Kitchens i Hökarängen och där vi även av Liza har upplåtits plats för både labb för tillverkning av produkterna, men även showroom där vi getts utrymme under ett och ett halvt år för att ta emot kunder att visa upp våra produkter! När vi båda flyttade ut ur lokalerna bidrog Liza även med inventarier som underlättar produktionen enormt. Ett stort TACK till Liza!! Utan dig hade inte Fatous Passion kunnat utvecklas till vad det är idag.

Ett stort TACK även till Kiqi Dumbuya som är till mycket stor hjälp och stöd när det gäller att bolla idéer, som utvärderar och granskar, tipsar och ger råd när det gäller produkterna, marknadsföring, etiska och etniska frågor, men även matematiska uträkningar runt produkterna, stöd i svåra beslut, komplicerade registreringar av produkterna, utöver det vi anlitar utomstående konsulter för. Utan ditt stöd, din hjälp och din uppmuntran Kiqi, hade aldrig Fatous Passion varit där vi är idag!

Ett särskilt stort TACK även till mamma/mormor Britta Lusi för stöd, hjälp och handlingskraft när tiden inte räcker till och efterfrågan är stor, både i labbet, Showroomet och på hemmaplan! Vad skulle vi göra utan dig? Utan din hjälp, ditt stöd, din uppmuntran och dina kloka tankar skulle Fatous Passion inte kunnat drivits och utvecklats till vad det är idag!

TACK!

Vid frågor och funderingar, kontakta oss!

Fatou Lusi, Binta Coker, Jainaba Jawla, Isatou Drammeh och Mabou Touray