Om oss

Grundvärderingar

Fatous Passion AB är ett företag som startade 2017 och som drivs av Fatou Lusi. Fatous Passion AB står för lika värde för alla människor, men jag är också medveten om att världen inte är lika för alla. Jag vill lyfta det unika med varje person och hylla det som inte är main stream. Jag vill erbjuda produkter som inte finns lättillgängliga.

Det är viktigt för mig med representation, särskilt som min familj är en mix av mycket. Jag vill hylla de ursprung, nutid, historia och personligheter som finns representerade i min familj. Jag är noga när jag väljer namn på produkter, råvaror, förpackningar, representanter och modeller för företaget och ser hellre att en person har något speciellt, står upp för något, än att personen är ”modell-vacker” enligt normen i vanlig mening.

Jag försöker lyfta familjens ursprung som innefattar bland annat: Gambia, Sápmi, Sierra Leone och Sverige. Ibland lyfter jag även andra närståendes ursprung för att framhäva representation. Jag vill försöka stå för en bredare representation och hylla de delar som varit av stor vikt och glädje i mitt liv, samtidigt som jag givetvis vill undvika exotifiering och appropriering, vilket ibland kan vara en hårfin gräns. Jag vill verkligen lyfta fram det positiva olika länder, kulturer och traditioner berikat mitt liv med. Jag vill ge en bredare representation på ett positivt men också respektfullt vis.

Råvarorna

Jag skulle gärna ta in råvarorna direkt från länder där de utvinns, tyvärr tillåter inte regler runt hår- och hudvård i EU och Sverige oss att göra det på det sätt jag skulle önska. I stället försöker jag vara noga med att köpa in råvaror från leverantörer i Sverige som har ett mer långsiktigt perspektiv, eller fair trade och som enligt EU:s lagar har godkända råvaror. Jag väljer alltid ekologiska alternativ när det finns och mitt mål är att samtliga hår- och hudvårdsprodukter ska vara ekologiska i den mån det är möjligt. Jag köper inte in det billigaste möjliga, om det finns bättre alternativ, även om priset är högre. Jag vill att mina råvaror ska hålla hög kvalitet och att det ska kännas i produkterna.

Lagar och Regler

Samtliga av mina hår- och hudvårdsprodukter är handgjorda med mycket kärlek och noggrannhet. Jag följer god tillverkningssed i hanteringen och tillverkningen av hår- och hudvård. Samtliga hår- och hudvårdsprodukter är certifierade och godkända enligt EU:s och Sveriges lagar och regler. Jag är stolt över de produkter jag kan erbjuda.

Varför kom Fatous Passion till

Fatou Lusi startade Fatous Passion mest av en slump, när hon ville skapa bättre och mer naturlig hår- och hudvård för sina fyra afrosamiska barn, utan onödiga tillsatser och kemikalier. Efter ”goda råd” från närstående under många år, där barnens hår skadades mer än vårdades, insåg hon att det finns skonsammare och bättre sätt att vårda hår och hud. Hon ville försöka ställa tillrätta det som blivit mindre bra. ”When you know better – you do better”. När hon provat ut sina produkter ville hon dela med sig till andra, så de skulle slippa göra samma misstag på sina barn. Efter att ha tagit hand om sina fyra barns hår och hud i ca 10-15 års tid/per barn, blev det sammantaget en ganska lång tid av erfarenheter av texturerat hår (s.k. ”afrohår”). Samtliga produkter är dock utprovade och skapade för att funka för personer med olika hudfärger och hårstrukturer. Alla i familjen och de flesta i vänkretsen använder samtliga produkter, även om alla förstås hittat sina egna favoriter. Vi vill gärna uppmuntra och inspirera till naturlig hud- och hårvård, samt stärka självkänslan över sitt välbefinnande för barn, ungdomar och vuxna.

Stöd, Råd och Vägledning

Ingen är fullkomlig och alla behöver stöd, råd, hjälp och vägledning i det vi gör och därför vill vi rikta ett särskilt stort TACK för stöd och hjälp och rådgivning angående företagande, företagsform, ekonomi, uppmuntran och många andra frågor och råd vi fått från Liza Löfström som driver Urban Kitchens i Hökarängen och där vi även av Liza har upplåtits plats för både labb för tillverkning av produkterna, men även showroom där vi getts utrymme under ett och ett halvt år för att ta emot kunder att visa upp våra produkter! När vi båda flyttade ut ur lokalerna bidrog Liza även med inventarier som underlättar produktionen enormt. Ett stort TACK till Liza!! Utan dig hade inte Fatous Passion kunnat utvecklas till vad det är idag.

Ett stort TACK även till Kiqi Dumbuya som är till mycket stor hjälp och stöd när det gäller att bolla idéer, som utvärderar och granskar, tipsar och ger råd när det gäller produkterna, marknadsföring, etiska och etniska frågor, men även matematiska uträkningar runt produkterna, stöd i svåra beslut, komplicerade registreringar av produkterna, utöver det vi anlitar utomstående konsulter för. Utan ditt stöd, din hjälp och din uppmuntran Kiqi, hade aldrig Fatous Passion varit där vi är idag!

Ett särskilt stort TACK även till mamma Britta Lusi för stöd, hjälp och handlingskraft när tiden inte räcker till och efterfrågan är stor, både i labbet, Showroomet och på hemmaplan! Vad skulle jag göra utan dig? Utan din hjälp, ditt stöd, din uppmuntran och dina kloka tankar skulle Fatous Passion inte kunnat drivits och utvecklats till vad det är idag!

TACK!

Vid frågor och funderingar, kontakta oss!

Fatou Lusi